Caracterització mitjançant el method 3w de mesura de condutivitat tèrmica d'un sistemes de multicapes rectificador tèrmic.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award1 Jul 2013
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAitor Lopeandia Fernandez (Director)

Cite this

'