Capacitat Coordinant envers Zn(II), Cd(II) i Cu(I) d'una nova isoforma de metal·lotioneïna de mamífer: MT IV

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award18 Dec 2002
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMaria Merce Capdevila Vidal (Director)

Cite this

'