Cap a una gestió il·lustrada i humanista de les entitats locals. Model de fovernança local per al segle XXI: qualitat, modernització, desenvolupament organitzatiu i quantificació econòmicofinancera

  Student thesis: Doctoral thesis

  Date of Award26 Jan 2016
  Original languageUndefined/Unknown
  SupervisorJudith Gifreu Font (Director)

  Cite this

  '