Canvis en l'activitat de la proteïna quinasa CK2 i modificacions del patró de sedimentació del factor d'iniciació de la traducció eIF3 en cèl·lules HEK293T.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award15 Sept 2007
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorEmilio Itarte Fresquet (Director)

Cite this

'