Avenços en la preparació de monòmers sililats per a l'obtenció de catalitzadors quirals suportats

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award16 Dec 2013
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorRoser Pleixats Rovira (Director)

Cite this

'