Avaluació del clima motivacional i de les actituds de fairplay en futbolistes alevins i infantils i efectes de l'assessorament psicològic a llurs entrenadors

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award22 Sept 1997
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJaume Cruz Feliu (Director)

Cite this

'