Avaluació de diferents opcions terapèutiques en Pseudomones aeruginosa extremadament resistents (XDR), inclosos clons d'alt risc, mitjançant diferents models in vitro farmacocinètics/farmacodinàmics (PK/PD)

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award24 Apr 2023
Original languageCatalan
SupervisorMaria Milagros Montero (Director), Juan Pablo Horcajada Gallego (Director) & Ferran Navarro Risueño (Tutor)

Cite this

'