Art i Església a Mallorca. Les visites pastorals de Joan Vich i Manrique com a font per a la historia de l'art.

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award1 Jan 2016
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorGabriel Seguí Trobat (Director) & Mariano Carbonell Buades (Director)

Cite this

'