Aproximació a l'estudi estructural local dels aliatges moleculars: el sistema p-diclorobenzè / p-dibromobenzè

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award1 Sept 1999
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorEugenia Estop Graells (Director)

Cite this

'