Aproximació a l'estudi del paisatge vegetal de la Ribalera. Els últims 2.000 anys d'ecohistòria d'una forest de Farrera de Pallars i Tírvia (Pallars Sobirà-Lleida)

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award19 Oct 2001
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJoan Manuel Soriano López (Director)

Cite this

'