Aproximació a la distribució amfòrica a la Catalunya d'època romana republicana i altimperial : 3 estduis de cas (Iesso, Tarraco i Can Massot)

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award20 Jul 2010
Original languageCatalan
SupervisorJosep Guitart Duran (Director) & Cesar Carreras Monfort (Director)

Cite this

'