Aprofundiment en la relació estructura/funció de diverses metal·lotioneïnes (MTs) per analitzar els factors que determinen la seva especificitat metàl·lica

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award20 Dec 2013
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMaria Merce Capdevila Vidal (Director) & Oscar Palacios Bonilla (Director)

Cite this

'