Aplicació del sistema attB/attP-FC31 per la generació de vectors gutless: construcció d´un Ad5 humà helper d´última generació i caracterització dels vectors canins CAV-2

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award10 Sept 2008
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMiguel Chillón Rodriguez (Director)

Cite this

'