Anàlisi temporal de l'efecte de les radiacions ionitzants sobre el procés de reparació i recombinació del DNA en oòcits fetals humans cultivats "in vitro"

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award20 Jul 2012
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAurora Manuela Ruiz Herrera Moreno (Director)

Cite this

'