Anàlisi socioantropològica a les identitats professionals dels docents: el casl del Recinte Llars Mundet de Barcelona.

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award19 Sept 2012
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorPepi Soto Marata (Director)

Cite this

'