Anàlisi discursiva del tractament dels enunciats de les activitats dels manuals escolars de llengua catalana adreçats a infants de 8 a 12 anys. Una mirada des de 1931 fins a l'actualitat.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award10 Sept 2010
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMargarida Bassols Puig (Director)

Cite this

'