Anàlisi dels valors i les pràctiques a través de les quals les joves adolescents construeixen la percepció del seu cos. IES Terrassa, un estudi de cas.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award9 Sept 2011
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAnna Maria Piella Vila (Director)

Cite this

'