Anàlisi dels reptes terminològics que suposa la subtitulació de documentals especialitzats: el cas de What the Health i Cowspiracy.

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award2020
Original languageSpanish
SupervisorLaura Santamaria Guinot (Director)

Cite this

'