Anàlisi del procés de modelització a través de les interaccions verbals en un treball pràctic amb un model analògic d'una conca hidrogeològica.

Student thesis: Others

Date of Award1 Sept 2010
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorConcepcio Marquez Bargallo (Director)

Cite this

'