Anàlisi de l'expressió del receptor scavenger CD36 en els leucòcits: conseqüències funcinals en la infalmació

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award10 Mar 2014
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorSilvia Vidal Alcorisa (Director)

Cite this

'