Anàlisi de les preocupacions com a moduladors de l'ajust emocional en dones amb càncer de mama que reben atenció psicooncològica.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award15 Sept 2008
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorTomas Blasco Blasco (Director)

Cite this

'