Anàlisi de la localitazió subcel·lular de l'endonucleasa apoptòtica CAD durant diferents estímuls de mort i rellevància per a la correcta degradació de l'ADN en cèl·lules tumorals

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award16 Sept 2014
Original languageCatalan
SupervisorVictor Jose Yuste Mateos (Director)

Cite this

'