Alumnat d’Incorporació Tardana i vinculació en l’aprenentatge en contextos desafavorits a Catalunya. Trajectòries educatives i esdeveniments vitals cap a la continuïtat escolar

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2 Feb 2021
Original languageCatalan
SupervisorFrancesc Xavier Bonal Sarro (Tutor)

Cite this

'