Alimentació, mortalitat i desenvolupament. Evolució i disparitats regionals a Espanya des de 1860

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award14 Dec 2001
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorRoser Nicolau Nos (Director)

Cite this

'