Adrenoleucodistròfia lligada a l'X: paper de les proteïnes ALDP i ALDRP en el metabolisme dels àcids grassos en models murins «knockout» i transgènics. Implicacions terapèutiques.

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award28 Oct 2005
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMarisa Girós (Director), Aurora Pujol (Director) & Francesc González Sastre (Tutor)

Cite this

'