Addicions de Michael catalitzades per coure(II). Reactivitat i estudis mecanístics.

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award2003
Original languageCatalan
SupervisorRosa Maria Sebastián Pérez (Director), Adela Vallribera Masso (Director) & Marcial Moreno Mañas (Director)

Cite this

'