Activació d'enllaços C-O i N-N per complexos de metalls de transició: complexos metall-àcid, metal·lacicles i complexos metall-nitrogen

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award30 Jun 1993
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJuan Bertran Rusca (Director) & Agusti Lledos Falco (Director)

Cite this

'