Activació de la fosfolipasa D per receptors acoblats a proteïnes G i estrès oxidatiu en cultius d'astròcits

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award22 Dec 1999
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorFernando Picatoste Ramón (Director)

Cite this

'