Acoblament entre la transferència protònica i la rotació interna del grup metil a la molècula de 5-metiltropolona en estat excitat: un estudi combinat nitjançant dinàmica nuclear i càlculs electrònics

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award1 Jan 2002
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJose Mª Lluch Lopez (Director) & Miquel Moreno Ferrer (Director)

Cite this

'