Acció dels suavitzants tèxtils emulsionats i microemulsionats en el medi aquàtic

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award29 Jun 2001
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorM. Carmen Riva (Director), Carolina Sanpera (Director) & Sílvia Crespo Giménez (Tutor)

Cite this

'