A.C. Danto: Una crítica d'art per después de la fi de l'art

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award2 Jul 2007
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorGerard Vilar Roca (Director)

Cite this

'