A xestión do bosque e do monte dende a Idade do Ferro á época romana no noroeste da península Ibérica: consumo de combustibles e produción de manufacturas en madeira

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award1 Feb 2013
Original languageUndefined/Unknown
Awarding Institution
  • University of Santiago de Compostela (USC)
Supervisor Josefa Rey Castiñeira (Director) & Raquel Pique Huerta (Director)

Cite this

'