Visies en benaderingen binnen de ecologische economie. In: F.J. Dietz (red.). Op Weg naar een Duurzame Economie. Publicatiereeks Milieustrategie 2001/03. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag (publication series of the Dutch Ministry of the Environment)

J.C.J.M. van den Bergh, F.J. Dietz (red) (Editor)

Research output: Other contribution

Original languageUndefined/Unknown
Media of outputHipertext
Publication statusPublished - 1 Jan 2001

Cite this