Una Aplicació indiscriminada del cànon per còpia privada pot ajustar-se al dret de la Unió Europea (comentari de la sentència del del Tribunal de Just́ıcia de la Unió Europea d\textquoteright11 de juliol de 2013)

Research output: Contribution to journalArticleResearch

Original languageUndefined/Unknown
JournalRevista Catalana de Dret Privat
Publication statusPublished - 2015

Cite this