Una anàlisi comparativa internacional sobre la pràctica professional de la pedagogia social

Angela Janer Hidalgo, Xavier Úcar

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Abstract

Aquest estudi presenta un anàlisi comparativa de la visió que tenen professionals de la pedagogia social de diferents països sobre la seva acció socioeducativa en el marc de la pedagogia social. Sorgeix de l’interès per construir una mirada global, actual i integrada sobre la pedagogia social. S’utilitza una metodologia qualitativa amb la realització d’una sèrie d’entrevistes semiestructurades a professionals experts de l’àmbit de la pedagogia social de deu països diferents. El contingut de les entrevistes s’analitza a partir de les principals dimensions que configuren la pedagogia social, defini-des pels experts acadèmics en una recerca prèvia (Janer i Úcar 2016a). Aquestes es codifiquen en una sèrie de categories d’anàlisi tractades amb el programa Atlas.ti. Segons els professionals entrevistats, la pedagogia social no té una traducció professional directa; no té un reconeixement social i no hi ha acord sobre el seu estatus epistemològic. Hi ha una sèrie d’aspectes concrets que consideren que es desenvolupen de manera específica en funció de cada context. Coincideixen en el fet que es possible generar un marc teòric i pràctic comú per a la pedagogia social ja que hi ha elements comuns entre les tradicions dels diferents països. Afirmen, però, la necessitat de crear i potenciar entorns de diàleg entre teòrics i pràctics; entre acadèmics i professionals.
Translated title of the contributionUn análisis comparativo internacional sobre la práctica profesional de la pedagogía social
Original languageCatalan
Article number5
Pages (from-to)80-105
Number of pages25
JournalEducació social. Revista de intervenció socioeducativa.
Volume1
Issue number76
Publication statusPublished - 2020

Cite this