Temari d'oposicions de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya: Tema 1. L’arxiu: concepte, funcions i tipologies. L’evolució històrica dels arxius i de l’arxivística; Tema 7. El document d’arxiu: concepte, tipus i valors. El cicle de vida dels documents. Tema 8. Els valors dels documents d’arxiu. Tema 9. Els documents essencials: definició i exemples.

Research output: Other contribution

Original languageCatalan
Publication statusPublished - 2020

Cite this