Sobre el nom i la unitat de la llengua, i sobre la uniformitat del català escrit, a propòsit del Primer Congrés de la Llengua Catalana

Mª De Los Milagros Segarra Neira

Research output: Contribution to journalArticleResearch

Original languageEnglish
Pages (from-to)357-367
JournalEstudis baleàrics
Issue number82-83
Publication statusPublished - 1 Jan 2006

Cite this