Sentència 171/1996, de 30 d' octubre. Recurs d'inconstitucionalitat n. 1106/1988, plantejat pel Govern de la Nació en relació amb l'art. 10, apartats 4 i 5 i la disposició addicional 14, de la Seu del Parlament de Galícia 2/1998, de 5 de març, de pressupostos, de la Comunitat Autònoma de Galícia per al 1988

Research output: Contribution to journalArticleResearch

Original languageCatalan
Pages (from-to)405-408
JournalAutonomies (Ed. catalana)
Issue number23
Publication statusPublished - 1 Jan 1998

Cite this