Reseña del libro de F. Archilés, O. Martí y M. Martí, Trencament polític i canvi social. Elements per a un esquema de l'evolució política de l'Horta-Sud (1860-1905)

Research output: Contribution to journalLiterature reviewResearch

Original languageSpanish
Pages (from-to)181-182
JournalLa historia en el 95 (Ucelay-Da Cal, Enric (ed.)) ISBN 978-8487-827-259. Revista Ayer ISSN 1134-2277
Issue number22
Publication statusPublished - 1 Jan 1996

Cite this