Reseña de Páramo, B. (2013). “Elementos para a elaboración e desenvolvemento de plans de acción titorial na universidade” de Gairín, J.; Feixas, M.; Guillamón, C.; Quinquer, D.; Muñoz, J. L. En REDU Revista de Docencia Universitaria, Vol. 11 (2), mayo-agosto, pp. 456-467. ISSN 1887-4592. Edita: RED-U (Red Estatal de Docencia Universitaria). Disponible en: http://red-u.net/redu/documentos/vol11_n2_completo.pdf

Research output: Other contribution

Original languageSpanish
Publication statusPublished - 2013

Cite this