Relació entre la música i el text en la música religiosa del Barroc hispànic: de la retòrica a la música / Relació entre la música i el text en la música religiosa del Barroc hispànic: de la retòrica a la música

Translated title of the contribution: Relació entre la música i el text en la música religiosa del Barroc hispànic: de la retòrica a la música

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

S’aporta una visió general del nexe entre la música i el text en obres religioses —litúrgiques i en romanç— de compositors del Barroc musical hispànic (Victoria, Cererols, Ruiz Samaniego, Valls, Comes, Gómez Camargo, Vallès i Literes). Es posa de manifest la relació entre retòrica i llenguatge musical. Es revisen diversos tractats musicals hispànics del moment, per tal d’extreure’n els trets que configuren el pensament retoricomusical. S’interrelacionen aquestes obres amb els tractats europeus de l’època, singularment els de Burmeister i de Kircher. De les figures retoricomusicals detallades en els documents, es confecciona l’anàlisi que s’aplica a fragments musicals de les obres dels compositors esmentats. Les conclusions palesen, entre d’altres, que l’ornatus de la retòrica vehiculava la sintaxi del llenguatge musical, que responia, així, als tres objectius de la comunicació verbal de l’època: docere, delectare et movere.
Translated title of the contributionRelació entre la música i el text en la música religiosa del Barroc hispànic: de la retòrica a la música
Original languageMultiple languages
Pages (from-to)83-105
Number of pages23
JournalRevista de Musicologia
VolumeXI
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2018

Cite this