Quantes maneres hi ha de ser professional? : Quatres discursos entre consultors de gestió

  Research output: Contribution to journalArticleDissemination

  Abstract

  L'estudi present, fruit de la tesi doctoral de Lara Maestripieri, aborda els tipus de consultors de gestió, és a dir, el passat professional de molts dels actuals CEOs i una experiència clau per al desenvolupament d'un discurs professional entre els professionals de la gestió. Mestripieri en determina quatre variants (el 'yuppie', el 'consultor forçat', 'l'autònom' i el 'professional'), segons el seu modus vivendi i operandi i segons el funcionament de les organitzacions on exerceixen com a tals, ja que es tracta d'un lloc de treball relativament nou, no reglat ni institucionalitzat a diferència d'altres disciplines tradicionals.El estudio presente, fruto de la tesis doctoral de Lara Maestripieri, aborda los tipos de consultores de gestión, es decir, el pasado profesional de muchos de los actuales CEOs y una experiencia clave para el desarrollo de un discurso profesional entre los profesionales de la gestión. Mestripieri determina cuatro variantes de consultores (el 'yuppie', el 'consultor forzado', el 'autónomo' y el 'profesional'), según su modus vivendi y operandi y según el funcionamiento de las organizaciones donde ejercen como tales, ya que se trata de un puesto de trabajo relativamente nuevo, no reglado ni institucionalizado a diferencia de otras disciplinas tradicionales.The present study, as a result of Lara Maestripieri's doctoral thesis, addresses the types of management consultants, that is, the professional past of many of today's CEOs and a key experience for the development of a professional discourse among management professionals. Mestripieri determines four variants of consultants (the 'yuppie', the 'unwilling' consultant, the 'self'-employed and the 'professional' consultant), according to their modus vivendi and operandi and according to the working of the organizations where they exercise as such, since it is a relatively new place of work, not regulated nor institutionalized unlike other traditional disciplines
  Original languageUndefined/Unknown
  JournalUAB Divulga
  Publication statusPublished - 2 Feb 2021

  Cite this