Pero Meogo: Desde a métrica e a música á percepción métrica

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Desde a métrica dos textos líricos medievais e dos procesos de intertex-tualidade, seguindo os postulados de Jorn Gruber (1983), é posible formular a re-construción musical dalgunhas cantigas das que non se conservou a música. Trá-tase dunha comparación métrica entre o repertorio lírico galego, neste caso a obra poética de Pero Meogo, e o repertorio galego devocional (CSM), así como o occi-tano, o francés antigo e o latín medieval. As coincidencias métricas permítennos argumentar tanto posibles contrafacta como reconstrucións musicais destes reper-torios sen música, sempre apoiados en análises intertextuais. Este estudio for-múlase como hipótese partindo dunha «percepción métrica» por parte do receptor a un nivel semellante da «percepción melódica» por parte do público medieval.Palabras clave: lírica galego-portuguesa; música medieval; imitación, contrafac-ción, reconstrución musical.Pero Meogo: des de la mètrica i la música a la percepció mètricaResum: Des de la mètrica dels textos lírics medievals i dels processos d’intertex-tualitat, seguint els postulats de Jorn Gruber (1983), és possible formular la re-construcció musical d’algunes cantigues de les quals no s’ha conservat la música. Es tracta d’una comparació mètrica entre el repertori líric gallec, en aquest cas l’obra poètica de Pero Meogo, i el repertori gallec devocional (CSM), així com l’oc-cità, el francès antic i el llatí medieval. Les coincidències mètriques ens permeten argumentar tant possibles contrafacta com reconstruccions musicals d’aquests re-pertoris sense música, sempre amb el suport d’anàlisis intertextuals. Aquest es-tudi es formula com a hipòtesi partint d’una «percepció mètrica» per part del receptor a una escala semblant a la «percepció melòdica» per part del públic me-dieval.Paraules clau: lírica gallegoportuguesa; música medieval; imitació; contrafacció; reconstrucció musical.
Translated title of the contributionPero Meogo: Desde la métrica y la música a la percepción métrica
Original languageGalician
Pages (from-to)239-256
Number of pages17
JournalAbriu (Ed. impresa)
VolumeEcocrítiques: Paraules i imatges
Issue number11
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2022

Cite this