Notes sobre terminologia jurídica. els mots 'Cort' i 'Compilació'. algunes expressions populars que prenen el seu significat d'institucions jurídiques

Sebastia Sole Cot

Research output: Contribution to journalArticleResearch

Original languageEnglish
Pages (from-to)69-74
JournalRevista de Llengua i Dret (Escola d'administració Pública de Catalunya, Barcelona)
Issue number7
Publication statusPublished - 1 Jan 1986

Cite this