Motivated Strategies for Learning Questionnaire: Task value, Metacognitive self-regulation, Effort regulation : traducció al català i adaptació per a estudiants d'FP

Anna Ciraso-Calí, Carla Quesada-Pallarès, Angelina Sánchez-Martí, Pilar Pineda i Herrero, Héctor Fernández-Sequi

Research output: Working paper

Abstract

Dins del projecte "Necessitats de formació a la Catalunya del futur (2030) i canvis necessaris al sistema de formació professional reglat per cobrir-les" es pretén analitzar quin tipus de formació professional pot ajudar millor a assolir els reptes de futur, valorant la formació professional tradicional, la modalitat virtual i la dual, en funció també amb les característiques dels aprenents. Entre aquests reptes de futur, es considera que les estratègies d'autorregulació de l'aprenentatge constitueixen un element clau; per tal d 'analitzar-les en la percepció de l'alumnat, s'ha traduït al català i adaptat al context de la formació professional tres escales del Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). S'ha validat mitjançant CFA, el qual ha permès confirmar l'estructura factorial original, amb l'eliminació de dos ítems.
Original languageUndefined/Unknown
Publication statusPublished - 2019

Cite this