Més sobre la llengua dels documents notarials. Recensió i anotacions a l'article de Rosa Congost "La llengua dels notaris. Notes sobre l'ús social del català (i del castellà) a la Girona de mitjans del segle XIX", i consideracions sobre els efectes de la política i la legislació en els usus lingüístics / Més sobre la llengua dels documents notarials. Recensió i anotacions a l'article de Rosa Congost "La llengua dels notaris. Notes sobre l'ús social del català (i del castellà) a la Girona de mitjans del segle XIX", i consideracions sobre els efectes de la política i la legislació en els usus lingüístics / Més sobre la llengua dels documents notarials. Recensió i anotacions a l'article de Rosa Congost "La llengua dels notaris. Notes sobre l'ús social del català (i del castellà) a la Girona de mitjans del segle XIX", i consideracions sobre els efectes de la política i la legislació en els usus lingüístics

Translated title of the contribution: Més sobre la llengua dels documents notarials. Recensió i anotacions a l'article de Rosa Congost "La llengua dels notaris. Notes sobre l'ús social del català (i del castellà) a la Girona de mitjans del segle XIX", i consideracions sobre els efectes de la política i la legislació en els usus lingüístics

Sebastià Solé i Cot

Research output: Contribution to journalArticleResearch

Translated title of the contributionMés sobre la llengua dels documents notarials. Recensió i anotacions a l'article de Rosa Congost "La llengua dels notaris. Notes sobre l'ús social del català (i del castellà) a la Girona de mitjans del segle XIX", i consideracions sobre els efectes de la política i la legislació en els usus lingüístics
Original languageMultiple languages
Pages (from-to)291-302
JournalRevista de Llengua i Dret, Escola d'Administració Pública de Catalunya
Issue number40
Publication statusPublished - 1 Jan 2003

Cite this