L'ensenyament públic als municipis del Vallès Oriental entre els segles XVI i XVIII

Translated title of the contribution: The Public Education in the towns of Vallès Oriental region from XVIth to XVIIIth centuries

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Abstract

Durant l’època moderna les ciutats i viles de Catalunya comptavenamb un sistema educatiu públic que tenia com a objectiu que els nens apren-guessin a llegir, escriure i comptar. Eren unes capacitats considerades bàsi-ques per al desenvolupament de moltes activitats econòmiques, que tambéfacilitaven la comprensió de les ordres i instruccions donades per les auto-ritats, és a dir que contribuïen a la governabilitat. Tal com es veu en el casestudiat aquí del Vallès Oriental, els consells locals s’ocupaven de la gestióde les escoles municipals i de contractar els anomenats mestres de minyons,pagant-los amb diners procedents dels fons públics. A partir de 1714, elsforts tributs imposats als municipis pel nou règim borbònic van dificultar lacontractació de mestres, cosa que, afegida al fort increment demogràfic queel país va experimentar en la segona meitat del segle XVIII, va comportar quel’ensenyament públic entrés en una fase de declivi.
Translated title of the contributionThe Public Education in the towns of Vallès Oriental region from XVIth to XVIIIth centuries
Original languageCatalan
Pages (from-to)7-39
JournalPonències - Centre d'Estudis de Granollers
Issue number25
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Cite this