L’abandonament a 4t d’ESO: les desigualtats en la transició a l’educació postobligatòria

Adrian Zancajo Silla, Carlos Bueno

Research output: Book/ReportBookResearch

5 Downloads (Pure)

Abstract

Tot i que l’abandonament escolar s’ha situat al centre de l’agenda política i educativa, la no continuïtat escolar que es produeix després de 4t d’ESO ha estat un fenomen poc analitzat a Catalunya, especi­alment des del punt de vista quantitatiu. Malgrat això, precisament aquesta transició entre l’etapa obligatòria i la postobligatòria (batxi­llerat o CFGM) és un dels moments més determinants de les trajec­tòries educatives dels i les joves. L’assoliment d’un nivell d’educació postobligatòria és una de les condicions necessàries a l’hora de ga­rantir trajectòries vitals i laborals d’èxit pels i les joves.
Original languageCatalan
Number of pages117
ISBN (Electronic)978-84-126532-7-4
Publication statusPublished - 2023

Cite this