La urbanització dispersa: reptes nous per a les polítiques socials en el territori

Research output: Contribution to journalArticleResearch

Original languageEnglish
Pages (from-to)55-59
JournalQuaderns d'Acció Social i Ciutadania, Revista d'Informació, Anàlisi i Investigació Socials
Issue number3
Publication statusPublished - 1 Jan 2008

Cite this