La truncació de les categories funcionals en l'adquisició del català

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Abstract

L'autora aporta dades de corroboren la hipòtesi continuista de Rizzi, concretament l'anomenada hipòtesi de truncació. Demostra que les gramàtiques infantils poden contenir categories funcionals i que la diferència entre la gramàtica adulta i la infantil radica en el fet que la segona pot truncar l'estructura de la frase.
Original languageCatalan
Pages (from-to)289-308
Number of pages20
JournalLlengua i literatura
Issue number8
Publication statusPublished - 1997

Cite this